An einen Kollegen senden
SPECTAs deltagande i kommande evenemang
30.09.2014

Som en del av marknadsplanen kommer SPECTA att deltaga i följande evenemang fram till slutet av året:

  • “Arab Steel Summit” i Dubai, Förenade Arabemiraten, den 26-28 oktober, är anordnad av Den Arabiska Metallurgiska Unionen (Arab Ironand Steel Union (AISU). Konferensen hålls i samband med “Den internationella metallurgiska mässan 2014” och är ett utmärkt tillfälle att träffa representanter för arabiska och internationella företag, experter inom stålindustrin, ägare av modern teknik, samt investerare och affärsmän, som arbetar inom detta område.
  • Den 20-nde internationella åjubileumsmässan “Metal Ekspo 2014”, Moskva, Ryssland, den 11-14 november. Denna årliga stora mässa och kongressforum kommer att föra samman de ledande stålföretag, rör och hårdvara anläggningar, icke-järnmetaller företag, tillverkare av aluminiumlegeringar, valsade former, profiler och konstruktioner, byggare, maskiningenjörer och företrädare för andra branscher. I sin montern kommer Specta att presentera resurssparande förpackningslösningar och ett brett sortiment av bandningsutrustning och förpackningsmaterial.
  • Den internationelle mässan «The Big 5» i Dubai, Förenade Arabemiraten, den 17-20 november, är den största byggmässan i Mellanöstern, som har varit en bindningsplattform för köpare och leverantörer av byggmaterial sedan 1979. På mässan kommer Specta att demostrera automatiska bandningsutrustning, moderna förpackningsverktyg och material.
  • Den 18-nde metallurgiska konferensen i Mellanöstern (Middle East Iron and Steel Conference), Dubai, Förenade Arabemiraten, den 8-10 december, syftar till att belysa de senaste framstegen och innovationerna inom stålindustrin i Mellanöstern och bortom. Specta kommer att presentera kompletta förpackningslösningar och demonstrera moderna förpackningsverktyg och material.

Välkommen att följa med oss.

Frage zur Qualität